Definicja pracy


Praca to wykonywanie pewnych czynności, za których wykonanie otrzymuje się najczęściej pieniądze. Od rodzaju pracy zależy ile dostaniemy tych pieniędzy. Przeciętna płaca w Polsce obecnie wynosi około 3500 zł brutto, czyli około 2500 zł netto na rękę. Zwykle każdy musi pracować, aby przeżyć, gdyż bez pieniędzy nie da się zakupić podstawowych produktów żywieniowych czy opłacić rachunków i kredytu.

na mieszkanie. Sposobów szukania pracy może być wiele.