Sposoby szukania pracy


Metody poszukiwania pracy możemy podzielić na dwie grupy: AKTYWNE I PASYWNE.

Aktywne metody poszukiwania pracy to metody, w których sami docieramy do pracodawców i przedstawiamy im własną ofertę. Opierają się one na bezpośrednich kontaktach z potencjalnymi pracodawcami, zainicjowanych przez osoby poszukujące pracy. Przykładem takiej postawy może być sytuacja budowy dużego centrum handlowego. Warto już wcześniej, nie czekając na rozpoczęcie naboru pracowników, zainteresować się możliwością zatrudnienia w takim miejscu. Należy odszukać dane inwestorów i wysłać im własną ofertę z prośbą o zatrudnienie. Do aktywnych metod zaliczyć można również poszukiwanie pracy przez tak zwane kontakty nieformalne, czyli wśród znajomych lub rodziny. Mogą oni również polecić przyszłemu pracodawcy znajomego lub krewnego, poręczając tym samym za jego uczciwość, co zwiększa szanse na zatrudnienie.

Metody pasywne polegają na odpowiadaniu na oferty pracy przedstawiane przez pracodawcę. Ofert pracy najczęściej umieszczane są w prasie, w internecie oraz urzędach pracy. Można również skorzystać z prywatnych agencji pośrednictwa pracy. W tym ceku należy zarejestrować w takim biurze, składając tam własną aplikację lub wypełniając gotowy formularz przygotowany przez agencję. Jednak skuteczność pasywnych metod szukania zatrudnienia jest z reguły mniejsza niż aktywne działania osób poszukujących pracy. Analiza ogłoszeń prasowych: Do ogłoszeń w prasie należy podchodzić krytycznie, ich analiza bowiem wymaga pewnych umiejętności. Trzeba zwrócić uwagę na niepokojące informacje zawarte w ogłoszeniu. Nie można poważnie traktować anonsów, w których warunkiem uzyskania pracy jest wpłata określonej kwoty, lub jako kontaktowy numer telefonu podano płatną infolinię. Z dożą rezerwą należy się odnosić do ogłoszeń o bardzo atrakcyjnej treści, na przykład: „Wysokie zarobki, praca natychmiast…”. Takie ogłoszenie jest najczęściej mało rzetelne, może się za nim kryć konieczność wniesienia opłaty manipulacyjnej, zakupu informatora lub odbycia kosztownego szkolenia, co zresztą wcale nie gwarantuje

zatrudnienia. Ogłoszenia internetowe zdobywają, co raz większą popularność wśród metod poszukiwania pracy. Ich atrakcyjność polega na dużej szybkości przepływu informacji oraz możliwości umieszczenia ogłoszeń na własnych witrynach internetowych firm poszukujących pracowników.